W dniu 12.09.2017 r. przeprowadzona została aktualizacja platformy WAPRO B2C/B2B do wersji 3.3.

Najważniejsza zmiana to zmiana w mechanizmach integracyjnych z Allegro tak aby możliwe było wystawianie aukcji z obsługą warunków posprzedażowych. W tym celu należy wprowadzić zmiany w Allegro oraz panelu administracyjnym platformy WAPRO B2C/B2B.

Dodatkowe zmiany to m. in.

Usprawnienia SEO

Nowa wersja wnosi wiele usprawnień i poprawek dotyczących obszaru SEO. Wprowadzone zmiany, uwzględniające Państwa potrzeby i sugestie, wnoszą większe możliwości w zakresie pozycjonowania sklepu w wyszukiwarkach internetowych. Nowe funkcje SEO to m.in.:

Konfiguracja uniwersalnych wzorców dla meta tagów na stronach kategorii

W nowej wersji daliśmy możliwość konfiguracji uniwersalnego wzorca dla elementów title, meta-description i meta-keywords dla stron kategorii. Określając wzorzec dla każdego z elementów można korzystać ze zmiennych zawierających: nazwę i opis kategorii, a także nr strony z listą produktów, dzięki czemu można tworzyć unikalne i niepowielające się tytuły dla stronicowanych list produktów (Administracja > Ustawienia sklepu > SEO > Konfiguracja kategorii SEO ). Uwaga! Ewentualne indywidualne ustawienia pól title, meta-description i meta-keywords, zapisane na danej kategorii mają wyższy priorytet, stąd w przypadku ich wypełnienia to właśnie te wartości będą używane na stronie, a nie te wynikające ze zdefiniowanego wzorca uniwersalnego.

Konfiguracja uniwersalnych wzorców dla meta tagów na stronach produktowych

W nowej wersji daliśmy możliwość konfiguracji uniwersalnego wzorca dla elementów title, meta-description i meta-keywords dla stron produktów. Określając wzorzec dla każdego z elementów można korzystać ze zmiennych zawierających: nazwę produktu, indeks katalogowy, opis krótki, opis długi, nazwę kategorii produktu, a także wartość dowolnego atrybutu (Administracja > Ustawienia sklepu > SEO > Konfiguracja kategorii SEO ). Uwaga! Ewentualne indywidualne ustawienia pól title, meta-description i meta-keywords, zapisane przy danym produkcie mają wyższy priorytet, stąd w przypadku ich wypełnienia to właśnie te wartości będą używane na stronie, a nie te wynikające ze zdefiniowanego wzorca uniwersalnego.

Ustawianie tytułu dla strony głównej sklepu

W nowej wersji dodaliśmy możliwość edycji tytułu strony głównej (znacznik title) dla strony głównej sklepu (CMS > Strony systemowe > [Nazwa strony głównej] > Edycja pola Tytuł)

Warunkowe wyświetlanie opisu kategorii

W nowej wersji opis kategorii wyświetlany jest tylko na stronie pierwszej na stronicowanej liście produktów. Dzięki temu treść opisowa nie jest powielana na innych stronach, wzmacniając pozycjonowanie.

Linki kanoniczne

W nowej wersji uzupełniliśmy kod odpowiednich stron o linki typu „canonical”, dzięki czemu strony, które ewentualnie znajdują się pod różnymi adresami (np. pierwsza strona w stronicowanych listach produktów) nie są traktowane jak powielone treści, wzmacniając pozycjonowane.

Linki stronicujące

W nowej wersji uzupełniliśmy kod stron z listą produktów o linki typu „prev” / „next”, wskazujące na poprzednią i kolejną stronę z produktami, zapewniając odpowiednie ich indeksowanie.

Obsługa martwych linków prowadzących do sklepu

Nowa wersja wnosi poprawę zachowania w przypadku martwych linków prowadzących do sklepu. Dotychczasowe zwykłe przekierowanie na stronę główną, jakie miało miejsce w przypadku wejścia do sklepu z martwego linku, zostało zastąpione wyświetleniem strony z nagłówkiem 404, co jednoznacznie informuje wyszukiwarki iż dany adres jest niepoprawny i nie należy pod nim indeksować treści strony głównej, co z kolei eliminuje jej duplikację, wzmacniając pozycjonowanie.

Poprawa SEO dla drzewa kategorii

W skórkach RWD, w menu kategorii, link do kategorii nadrzędnej o nazwie „Wszystkie”, został uzupełniony o pełną nazwę tej kategorii, co wzmocni jej pozycjonowanie.

 

Inne zmiany

Lista najczęściej zamawianych / ostatnio zamawianych produktów

W nowej wersji B2C i B2B klienci Państwa sklepów, z poziomu strony z historią zamówień, otrzymują dostęp do listy najczęściej zamawianych produktów (5 produktów z największą liczbą wystąpień na zamówieniach), oraz listy ostatnio zamawianych produktów (na podstawie 5 ostatnich zamówień).

Wysokość rabatu na zamówienie per kontrahent

Nowa wersja umożliwia skonfigurowanie rabatów na zamówienie w taki sposób, że wysokość rabatu dla określonego przedziału wartościowego zamówienia, nie jest sztywna, lecz może być czytana z określonego atrybutu kontrahenta, co wprowadza większą elastyczność w obszarze polityki rabatowej. (Sklep > Rabaty i kupony > Rabat na zamówienie)

Ulepszenia skórek RWD

Systemowe skórki RWD zostały lepiej dostosowane do wyświetlania poszczególnych widoków na listach produktów oraz na stronach produktów. Zmiany te to m.in.:

  • zmniejszenie domyślnego rozmiaru pojedynczej ramki prezentującej produkt, dzięki czemu w widoku „Galeria” w jednej linii mieszczą się 4 produkty w układzie 1-kolumnowym, 3 produkty w układzie 2-kolumnowym i 2 produkty w układzie 3-kolumnowym,
  • lepsza prezentacja produktów w widoku „Pełnym” na mniejszych rozdzielczościach,
  • lepsza prezentacja karty produktu na mniejszych rozdzielczościach,
  • poprawy błędnej kolorystyki czcionek, które były przez to nieczytelne.

Ulepszenia w zakresie integracji z Google Analytics

W nowej wersji wprowadziliśmy dodatkowe ulepszenia do integracji z usługą Google Analytics, mające na celu zwiększenie skuteczności raportowania i śledzenia transakcji. W module Sklep > Google Analytics zaktualizowaliśmy instrukcje dotyczące konfiguracji śledzenia wyszukiwania w witrynie, oraz śledzenia procesu składania zamówienia. Prosimy o aktualizację ustawień w panelu administracyjnym usługi Google Analytics stosownie do wspomnianych instrukcji!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.