W nocy 03.03.2021 na 04.03.2021 zaktualizowana została platforma WAPRO B2C/B2B do wersji 3.23. Poniżej prezentuje listę zmian nowej wersji.

Wyskakujące okienka — dostosowywanie rozmiaru okna do zawartości

Wprowadzono zmianę, dzięki której rozmiar wyskakującego okienka (pop-upu) dostosowuje się automatycznie do jego zawartości.

Dotychczas pop-upy miały ustaloną domyślną szerokość minimalną, co powodowało, że nawet przy dość wąskiej wstawce (np. wąski baner graficzny) pop-up wyświetlał się jako szerszy, z białymi pasami po bokach. Aktualnie rozmiar okienka dopasowuje się do zawartości, nawet w przypadku wąskich obrazów będących treścią pop-upu. Wprowadzenie zmiany oznacza też, że w przypadku popupów, których zawartością jest nie obrazek, lecz treść, należy zadbać o samodzielne ustawienie minimalnej szerokości kontenera za pomocą CSS.

Szablon zapisu do newslettera

W Panelu Administracyjnym w oknie dodawania/edycji wstawek własnych (CMS → Edycja treści → Wstawki własne) dodano rozwijany panel z przykładową treścią szablonu formularza zapisu do newslettera. Szablon można skopiować i wkleić w oknie Treść. W sklepie zostanie wówczas utworzony formularz umożliwiający wprowadzenie adresu e-mail oraz przycisk Zapisz umożliwiający klientom zapis do newslettera. Formualarz ten uwzględnia także zgody ze słownika zgód, które są przypisane do akcji związanej z zapisem do newslettera. Dzięki tej metodzie można zaimplementować funkcję zapisu do newslettera w dowolnym miejscu strony sklepu.

Przekazywanie atrybutów aktualnego oddziału do sklepu w postaci zmiennej JS (B2B)

W nowej wersji rozszerzyliśmy informacje upublicznianie dla skryptów własnych JS, dotyczące aktualnie zalogowanego użytkownika, jego oddziału i firmy, z uwzględnieniem atrybutów własnych danego oddziału. Dane te dostępne są pod zmienną contractorDetails, do której można odwoływać się bezpośrednio z własnych skryptów JS. Pod zmienną tą dostępny jest obiekt JS wypełniony ww. danymi.

Punkty odbioru osobistego w sklepie — poprawa użyteczności

W nowej wersji wprowadziliśmy ulepszoną obsługę punktów odbioru osobistego, szczególnie istotną w sytuacji, gdy punktów takich jest dużo. Inicjalnie, liczba wyświetlanych w sklepie punktów odbioru osobistego ograniczona jest do określonej w konfiguracji w Panelu Administracyjnym (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Punkty odbioru osobistego – parametr Maksymalna liczba znalezionych punktów odbioru osobistego). Klient ma możliwość rozwinięcia listy pozostałych punktów. W przypadku gdy jest ich więcej niż 10, pojawia się pole wyszukiwarki, która pomaga odnaleźć właściwy adres. Oczywiście nadal działa tu wprowadzony wcześniej mechanizm lokalizacji użytkownika, który – jeśli zezwoli na sprawdzenie jego położenia – otrzyma listę punktów odbioru ułożoną w kolejności od najbliższego, ze wskazaniem odległości wyrażonej w kilometrach. Aby to było jednak możliwe, punkty odbioru muszą mieć określone parametry długości i szerokości geograficznej.

Dodatkowym ułatwieniem jest mechanizm zapisujący w cookies wybrany przez użytkownika punkt odbioru osobistego. Podczas ponownego wejścia na stronę sklepu użytkownik zobaczy punkt, który wybrał podczas poprzedniej wizyty i nie będzie musiał go ponownie wybierać.

Jeżeli natomiast dla danej metody dostawy dostępny będzie wyłącznie jeden punkt odbioru osobistego, zostanie on automatycznie wybrany, bez konieczności zaznaczania go przez klienta.

Eksport listy użytkowników (B2B) / klientów (B2C)

W Panelu Administracyjnym umożliwiono wyeksportowanie listy użytkowników (w modelu B2B) / klientów (w modelu B2C) do pliku CSV lub XLSX.

Lista klientów – informacja o subskrypcji biuletynu (B2C)

W Panelu Administracyjnym na liście klientów (Sklep → Klienci) dodano kolumnę Biuletyn informacyjny. Znajduje się w niej informacja o tym, czy dany klient jest odbiorcą biuletynu informacyjnego, czy też nie. Możliwe jest filtrowanie i sortowanie na podstawie danych z tej kolumny.

Ukryte oferty dedykowane

W konfiguracji ofert dedykowanych (Sklep → Oferty → Oferty dedykowane → karta oferty) dodano nowy parametr Widoczna w sklepie. Oferta z wyłączoną widocznością będzie ukryta w sklepie dla użytkowników, ale jednocześnie będzie widoczna i dostępna dla operatora Panelu Administracyjnego, który z tego poziomu będzie mógł dodawać produkty z takich ofert do utworzonego wcześniej w sklepie zamówienia (na karcie utworzonego zamówienia).

Edytowanie ceny produktu po rabacie

W Panelu Administracyjnym na karcie produktu (Sklep → Asortyment → Produkty → karta produktu) w zakładce Ceny dodano możliwość edycji ceny produktu po rabacie. Dotychczas możliwe było edytowanie tylko ceny produktu przed rabatem. Dokonywanie zmian jest tu możliwe po uprzednim odłączeniu ceny produktu od integracji z systemem WAPRO Mag.

Filtry zakresowe w postaci suwaków

Filtry zakresowe dla atrybutów numerycznych niesłownikowych zostały przebudowane do postaci suwaków, których obsługa jest bardzo przyjazna – także na urządzeniach mobilnych. Za pomocą suwaka można ograniczyć poszukiwane produkty według parametrów liczbowych, tj. wymiary, waga itp. Jest to szczególnie użyteczne wtedy, kiedy produkty nieznacznie różnią się od siebie pod względem danego atrybutu, np. są to różnice rzędu jednego grama lub milimetra.

Ulepszenia SEO: strony prezentujące wartości określonego atrybutu

Strona, na której prezentowane są wartości wybranego atrybutu, została ulepszona pod kątem optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych (SEO). Zmiany obejmują:

  • adres URL — został przebudowany w kierunku bardziej przyjaznym wyszukiwarkom oraz zawiera nazwę wartości atrybutu, którego dotyczy strona, np.: https://demo.abstore.pl/search/1523/pl/czarny
  • tytuł strony (title) i nagłówek pierwszego stopnia (H1) — zawierają nazwę i wartość atrybutu,
  • dla stron pochodnych (z innym sortowaniem i paginacją) dodany jest link canonical, by treści były poprawnie indeksowane przez wyszukiwarki

Zmiany te zostały wprowadzone także dla stron atrybutów typu kolor.

Ulepszenia SEO: ulepszenie tagów SEO dla Aktualności i strony Kontaktu

W module Aktualności (CMS → Edycja treści → Aktualności) umożliwiono zdefiniowanie pola Meta opis (można tu wprowadzić opis, jaki zostanie wstawiony w znacznik meta description wykorzystywany przez wyszukiwarki internetowe). Nowością jest też wyświetlanie adresu URL dla aktualności aktywnych w sklepie.

Ponadto dodano nowe strony systemowe: Aktualności i Kontakt (CMS → Edycja treści → Strony systemowe), dla których można zdefiniować odrębny tytuł (w polu Tytuł) oraz meta opis (w polu Meta opis).

Oprócz powyższych zmian w sklepie poprawiono też sposób wyświetlania tytułu strony dla stron z aktualnościami. Teraz składa się on z tytułu danej aktualności oraz, po myślniku, nazwy sklepu.

Rozwój układu strony kategorii

Dla stron kategorii i podkategorii dodana została konfiguracja umożliwiająca włączenie prezentacji opisu krótkiego kategorii (dotąd nieużywanego) oraz ustawianie kolejności wyświetlania elementów strony kategorii:

  • opis krótki,
  • opis,
  • lista podkategorii,
  • lista produktów.

Opis krótki kategorii można definiować poprzez edycję kategorii (Sklep → Asortyment → Kategorie)

Ustawienia widoczności opisu krótkiego oraz kolejność elementów strony kategorii można definiować w ustawieniach sklepu (Administracja → Ustawienia sklepu → Prezentacja oferty)

Prezentowanie atrybutów wielowartościowych w sklepie w formie listy punktowanej

Zmieniono strukturę HTML dla wyświetlanych atrybutów wielowartościowych w kierunku listy. Dotychczas wartości takich atrybutów były wyświetlane w jednym wierszu i rozdzielane przecinkami. Zmiana struktury HTML pozwala na modyfikację tego wyświetlania, w kierunku, np. listy punktowanej. Zmiany takiej należy dokonać za pomocą CSS, np. w skórce własnej.

Ceneo — możliwość eksportu listy zawierającej tylko produkty dostępne

W Panelu Administracyjnym, w konfiguracji porównywarki Ceneo (Sklep → Integracje zewnętrzne → Porównywarki → Ceneo) oraz przy eksporcie XML (Sklep → Integracje zewnętrzne → Eksport) dodano nowy parametr umożliwiający ograniczenie listy eksportowanych produktów ze względu na ich dostępność.

Uwzględnienie domyślnych czasów realizacji podczas eksportu oferty

Umożliwiono wykorzystanie domyślnych czasów realizacji w plikach eksportowych XML (Sklep → Integracje zewnętrzna → Eksport). Jeżeli dla danego produktu z eksportowanej oferty nie został określony czas realizacji, pobrany zostanie dla niego domyślny czas realizacji zdefiniowany w module Czasy realizacji (Sklep → Konfiguracja → Czasy realizacji).

Eksport produktów niedostępnych ze statusem Na zamówienie

W pliku eksportowym XML (Sklep → Integracje zewnętrzna → Eksport) wprowadzono zmianę polegającą na tym, że jeżeli dany produkt jest niedostępny w magazynie, a opcja Sprzedaż poniżej stanu jest włączona, to produkty zostaną wyeksportowane ze statusem Na zamówienie. Dotychczas były eksportowane jako Dostępne.

Kolumna NIP firmy w raporcie grup oddziałów

W raporcie grup oddziałów (Administracja → Narzędzia → Raporty → Raport grup oddziałów) dodano nową kolumnę NIP Firmy.

Ulepszenie losowego wyświetlania produktów w panelach

Ulepszono obsługę trybu „Kolejność losowa” dla paneli produktów i pokazów slajdów z produktami. Zawartość i kolejność produktów w tych komponentach ulega zmianie przy każdym wczytaniu strony, a nie jak dotychczas – co godzinę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *