W ostatniej wersji systemu do fakturowania WAPRO Mag 8.40.0 wprowadzono szereg usprawnień w obszarze korekt kontrahentów na błędnie wystawionych fakturach. Należy pamiętać, że temat korekt jest dosyć specyficzny i opiera się na kombinacji rozmytych przepisów w różnych ustawach oraz interpretacjach sądów administracyjnych, które odnoszą się do spotkanych w naturze przypadków.

Do tej pory uważane było, że błędnie wystawione dane dotyczące kontrahenta można załatwić notą korygującą, okazuje się, że w 2016 r. pojawił się wyrok Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który jest używany w kolejnych interpretacjach, w którym to SA wskazuje, że jeśli na fakturze znajduje się zupełnie inny kontrahent niż powinien i nie jest to tylko jakiś drobny błąd w danych to należy wystawić FV korygującą a nie notę.

W takim przypadku nie mają też zastosowania przepisy mówiące o tym, że nabywca powinien potwierdzić korektę – w końcu on wcale tej fv nie chciał, więc nie ma sensu wymagać od niego potwierdzenia otrzymania korekty.

Warto zaznaczyć, że ustawa w tej kwestii stosuje mój ulubiony enigmatyczny zapis, że korektę można wystawić w przypadku dowolnej innej pomyłki (poza kilkoma oczywistymi kwestiami typu zmiana ilości, rabatu czy ceny). Problem tylko taki, że w tej samej ustawie na próżno można potem szukać wyjaśnień jak prawidłowo zaewidencjonować kolejne kwestie będące konsekwencją korekty np.:

  • zapisy w rozrachunkach
  • zapisy w historii obrotu magazynowego
  • wzór danych znajdujących się na korekcie
  • czy kolejną niezmienną zasadę wystawiania fv na „O PLN” w końcu zmiana kontrahenta nie zmieni nic w pozycjach, więc wartość = zero

Tyle słowem wstępu, jak to wygląda w praktyce?

Wystawianie korekty na zmianę kontrahenta

Dokument tego typu umożliwia jedynie zmianę kontrahenta i powinien być wystawiany jedynie w sytuacji kiedy wystawiono dokument pierwotny na zupełnie innego kontrahenta niż powinno. Korekta tego typu nie jest odpowiednikiem noty korygującej, która wystawiana powinna być w sytuacji pomyłki w danych (np. błąd w nazwie czy danych adresowych).

W trakcie wystawiania korekty tego typu nie można zmieniać także danych dotyczących ilości czy cen, a także korekty tego typu nie mogą być uwzględnione w korektach zbiorczych.

Korekta kontrahenta znajduje swoje odzwierciedlenie w rozrachunkach, zostanie utworzony rozrachunek zwrotny dla pierwotnego kontrahenta na minus (zwrot należności) oraz zostanie utworzony nowy rozrachunek wynikający z wartości faktury pierwotnej jako należność/zobowiązanie od nowego kontrahenta. Zabieg ten pozwala zachować poprawność limitów kupieckich z kontrahentami.

Wartość samego dokumentu korekty jest zerowa ponieważ nie następuje zmiana pozycji dokumentu.

Uwaga!

Korekta na zmianę kontrahenta nie powoduje zmiany w zapisach historii obrotów przepinając dok. na nowego kontrahenta.

Opcja zmiany kontrahenta poprzez korektę dostępna jest na oknie korekt dokumentu pod przyciskiem korekta kontrahenta (Wybierz dokument > Korekty)

następnie po wybraniu opcji korekta kontrahenta wybierz nowego kontrahenta w dokumencie.

WAPRO Mag korekta kontrahenta

Po zapisaniu dokument widoczny jest jako zwykła korekta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *