JPK_SF to nowy schemat, który ma obowiązywać od października 2018 r. dla wszystkich sprawozdań składanych przez firmy do KRS. Informacja o tym zawarta jest w ustawie obowiązującej od stycznia 2018 roku. Problem jednak jest taki, że chwilowo jeszcze nie został opublikowany schemat, który mógłby zostać zaimplementowany np. w WAPRO JPK do obsługi tego sprawozdania.

Okres od stycznia do października jest okresem przejściowym, w którym to można składać te sprawozdania w formie podpisanego skanu – oczywiście tu też pewne aspekty nie zostały uwzględnione i w praktyce tak prosta czynność jest bardzo skomplikowana dla zwykłego użytkownika, więc wprowadzenie schematu po pierwsze uporządkuje kolejne obszary sprawozdawczości w jedno miejsce jakim jest JPK a z drugiej rozwiąże problemy właśnie okresu przejściowego.

JPK_SF ma być również remedium na rozwiązanie problemu terminowości składania tych sprawozdań poprzez cykliczne wykonywanie w narzuconych terminach. Kanał elektroniczny zapewni większą przepustowość, więc w teorii wskaźniki terminowości powinny się poprawić. Dodatkowo KRS i US pomiędzy sobą będą wymieniać te informacje, więc dla podatnika sytuacja zdaje się być trochę bardziej komfortowa.

Nie ma obecnie schematu, więc nie do końca wiadomo czy będzie on obejmował całość w jednym pliku czy będzie podzielone na poszczególne obszary danego sprawozdania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *