12 kwietnia 2019 r. w sejmie przegłosowana została nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Nowela zakłada wprowadzenie jednej wspólnej bazy podatników.

Baza ta ma umożliwić podatnikom weryfikowanie w jednym miejscu swoich kontrahentów. Wg resortu Ministerstwa Finansów, taka usługa pozwoli na dalsze uszczelnienie systemu VAT i eliminacja firm słupów i karuzel VATowskich.

Założenie jest takie, że dostęp do bazy danych będzie publiczny a dane mają być aktualizowane raz na każdy dzień roboczy. Pozwoli to uniknąć sytuacji kiedy podatnicy bazują na danych z przed jakiegoś okresu czasu. W międzyczasie status podatnika mógł ulec zmianie co może nieść ze sobą konsekwencje podatkowe.

Co ma zawierać baza?

Wg przepisów baza ma udostępniać takie dane jak:

  • nazwa firmy
  • adres prowadzenia działalności
  • numer NIP
  • numer REGON
  • wykaz rachunków bankowych
  • daty rejestracji
  • odmowy rejestracji
  • wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia jako podatnika VAT

Dodatkowy zapis ustawy zakłada, że podatnik nie będzie mógł zaliczyć w koszty kwot wpłacanych na rachunki bankowe inne niż te wymienione w wykazie.

Warto zauważyć, że teraz część z tych informacji można pobrać z różnych rejestrów. Mają one różne zakresy informacji (brak rachunków bankowych, we wszystkich mi znanych). Główny problem to aktualność danych. Np. rejestr danych REGON (baza GUS) ma wiele zapisów do firm, które działają ale są dosyć starymi podmiotami. Wg tej bazy często te firmy zawiesiły swoją działalność i jej nie wznowiły co nie jest zgodne ze stanem faktycznym.

Termin wprowadzenia

Większość zapisów ustawy ma wejść w życie od 1 września 2019 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *