Moduł magazynowo logistyczny WAPRO Mag z systemu WAPRO ERP posiada wbudowany moduł zleceń produkcyjnych. Jest to moduł umożliwiający kompletację produktów. Odbywa się to poprzez wygenerowanie przeciwstawnych dokumentów magazynowych. Dokument RW (rozchód wewnętrzny) zdejmuje składniki. Dokument PW (przychód wewnętrzny) przyjmuje gotowy produkt.

Obydwa dokumenty wyceniane są wg cen zakupu czyli produkt schodzi ze stanu po tyle ile został zakupiony. Wchodzi na stan wg sumy cen składowych ewentualnie powiększony o wartość usługi.

Odchyłka dokumentu

Często zdarza się, że składniki mają ceny jednostkowe, które średnio da się sensownie podzielić. Dodatkowo definicja wariantu produktu, może powodować powstawanie kwot niepodzielnych. W wyniku utworzenia dokumentu finalnego może dojść do tzw. odchyłki czyli błędu zaokrągleń matematycznych, które wynikają ze sprowadzenia ceny pozycji do 2 miejsc po przecinku.

W wersji 8.40.4 programu WAPRO Mag udostępniliśmy użytkownikom nowy parametr w konfiguracji firmy. Parametr Minimalizuj odchyłkę pomiędzy PW i RW umożliwia kompensację takich odchyłek.

Przykład

Tworzymy produkt, który ma jeden wariant produkcji. Wariant zakłada, że na wyprodukowanie 3 szt. gotowego wyrobu pobieramy 1 metr jakiegoś składnika.

Cena zakupu tego składnika to 2 zł netto.

Tworząc zlecenie produkcyjne na wyprodukowanie 2 szt. tego produktu. Bez włączonego parametru (domyślnie w wersji 8.40.4 jest on uaktywniany) wychodzi nam wartość:

RW – 1.33 netto a PW 1.34, ilość składników na RW to 0.6667 a dla PW powstała jedna pozycja 2 szt. Wartość PW jest większa o 0.01 zł co oznacza zapisanie odchyłki przy RW na kwotę -0.01.

Jeśli uaktywnimy parametr w konfiguracji firmy to powstaje nam sytuacja następująca.

RW – 1.33 netto a PW 1.33, ilość składników na RW to 0.6667 a dla PW powstała dwie pozycje – jedna w cenie 0.67 a druga 0.66 zł. Wartość PW jest dokładnie taka sama jak RW co oznacza brak odchyłki. Konsekwencją jest rozbicie tych pozycji przychodowych na dwie.

Takie podejście pozwala redukować odchyłki i jest rozszerzeniem mechanizmów kompensacji, które występują w programie. Obecnie podobny mechanizm kompensacji stosowany jest w przypadku importu transakcji Allegro zawierającą Zestaw, którego cena brutto rozbijana jest na składniki tego zestawu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.