W systemach ERP jedną z głównych ról odgrywają uprawnienia, które pozwalają użytkownikom ukrywać lub odbierać dostęp do pewnych operacji.

Jak to zwykle bywa, każde takie ograniczenie z jednej strony zabezpiecza dane właściciela z drugiej jednak strony wprowadza ograniczenia w codziennych zadaniach.

Najczęściej spotykanymi problemami to oczekiwanie uprawnień, które będą dotyczyć wybranych pól. Dla przykładu czasami użytkownicy pytają o uprawnienie do jednego pola z edycji towaru. Nie mamy planów na realizację tego typu logiki. Zapanowanie nad tym zarówno po stronie dostawcy jak i użytkowników to jakieś nieporozumienie. Z drugiej strony są to indywidualne potrzeby, które można rozwiązać inaczej.

Często jednak użytkownicy wskazują konkretne elementy, które nie są biznesowo wrażliwe ale jednak bardzo utrudniają działanie operatorów systemu.

Przykładem takim są wybrane dane opisowe dokumentów lub dane adresowe. Od kilku wersji w różnych miejscach w systemie dodawane są operacje edycji pola Uwagi, pomimo tego, że użytkownik nie posiada uprawnień do edycji dokumentu.

W ostatniej wersji WAPRO Mag dodana została opcja edycji danych Adresów dostawy. Użytkownik uzyskuje dostęp do danych wysyłkowych bez względu na stan uprawnienia edycji dokumentu. Dane te nie wpływają na stan ilościowo wartościowy tym samym nie mają konsekwencji podatkowych. Jednak w rzeczywistości często dane te mogą być modyfikowane lub uzupełniane dopiero po zapisaniu dokumentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *