Programy WAPRO ERP od wielu lat udostępniają użytkownikom funkcje pobierania danych z rejestru GUS. Funkcja cieszy się dużym zainteresowaniem użytkowników. W wersji 8.50.2 programu WAPRO Mag została dodana mała modyfikacja. Pozwala ona użytkownikowi podjąć decyzję co zrobić jeśli w rejestrze GUS widnieje data wykreślenia.

Do tej pory system zawsze wprowadzał dane klient i nie informował o tym, że w rejestrze REGON dla danego podmiotu widnieje data wykreślenia.

Obecnie użytkownik jest o tym fakcie informowany i może podjąć decyzję czy zapisać kontrahenta w kartotece czy nie.

Problemem może być jednak fakt, że w rejestrze REGON zwłaszcza dla podmiotów powstałych w latach 90-tych wiele firm ma pomieszane wpisy. Dla niektórych firm widnieje data wykreślenia z rejestru. Nie widnieje natomiast data wznowienia działalności pomimo tego. Dzieje się tak pomimo tego że podmioty normalnie działają i są czynnymi podatnikami VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.