Działalność nierejestrowana to nowa forma „sformalizowania” świadczonych usług, która weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku, jest to element tzw. Konstytucji biznesu, która została przyjęta przez Rząd.

Formalnie oczywiście celem jest eliminacja szarej strefy, czyli pozbycie się zupełnie usług świadczonych bez jakiejkolwiek kontroli Państwa. Oficjalnie celem nowego rodzaju działalności jest ułatwienie rozpoczęcia prowadzenie firmy przez osoby, które incydentalnie świadczą usługi i nie czerpią z ich tytułu wysokich dochodów.

Warunki konieczne

Nowa forma przewidziana jest dla osób, które spełniają następujące kryteria:

  • występujemy jako osoba fizyczna a nasz obrót miesięczny nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku jest ono na poziomie 2100 więc nie możemy przekroczyć 1050 zł)
  • w poprzednich 5 latach (60 miesięcy) nie prowadziliśmy działalności gospodarczej a jeśli była prowadzona to musiała być roczna przerwa w rejestrze CEIDG (w praktyce oznacza to, że wykreślona była przed 30 kwietnia 2017 roku czyli rok przed wejściem w życie nowego przepisu)

Jak to wygląda w praktyce?

W praktyce taka działalność nie jest sformalizowana przez znane nam instrumenty podatkowe takie jak:

  1. kasy rejestrujące
  2. faktury
  3. paragony
  4. rachunki itp.

Osoba prowadząca taką działalność w rocznym rozliczeniu PIT-36 uzupełnia kwotę przychodu w dedykowanej rubryce „Przychód z innych źródeł”. Dodatkowo jednak mamy kilka obowiązków, które na nas z tego tytułu ciążą:

  1. prowadzenie rejestru sprzedaży (ewidencja komu i za ile wykonaliśmy sprzedaż)
  2. przepisy związane z reklamacjami czy naprawą oraz prawem do odstąpienia od umowy (pamiętaj, że sprzedaż w internecie ma dodatkowe prawa dla kupujących)

Istnieją pewne katalogi usług obowiązkowo objęte VATem, dlatego przed rozpoczęciem takiej działalności upewnij się analizując ustawę lub konsultując się z radcą podatkowym, czy Twój rodzaj działalności jest z nich zwolniony.

Co kiedy przekroczymy limit?

Jeśli biznes rośnie, sprzedaż rośnie zapewne urosną i obowiązki. Jeśli przekroczysz miesięczny limit musisz bezwzględnie dokonać wpisu działalności do CEIDG w ciągu 7 dni. Dodatkowo musisz dokonać rejestracji działalności w ZUS. Pamiętaj, że nowe firmy mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *