Opublikowana została nowa wersja platfotmy e-commerce Wapro B2C/B2B/Hybrid w wersji 4.4.

W ostatniej aktualizacji wprowadzono wiele nowości, z którymi możesz zapoznać się poniżej.

Dynamiczny atrybut systemowy „Kategoria”

W nowej wersji udostępniliśmy mechanizm pozwalający na automatyczne tworzenie atrybutów produktów na podstawie ich kategorii.

Nowa funkcjonalność może być szczególnie użyteczna przy jednocześnie włączonej widoczności atrybutu Kategoria w filtrach. Dzięki temu klienci sklepu będą mogli sprawnie włączać lub wykluczać kategorie produktowe z poziomu wyszukiwarki.

Nowe możliwości łączenia rabatów

Dodane zostały nowe opcje konfigurowania rabatów na zamówienie. Pierwszą z nich jest możliwość wyboru, czy rabat ma być naliczany dla produktów z ofert standardowych, dedykowanych czy wszystkich. Druga to rozbudowane parametry łączenia rabatów.

Próg aktywowania rabatów zależny od etykiet produktów

Do strategii obliczania kwoty progowej do aktywowania rabatu została dodana opcja Produkty z wybranych etykiet. Po wybraniu tej opcji rabat dla całego zamówienia zostanie aktywowany dopiero wtedy, kiedy znajdą się w nim towary przypisane do wskazanej etykiety (lub etykiet) o wartości wprowadzonej jako kryterium wartości zamówienia (zakładka Kryteria wartości zamówienia).

Dodanie adresu e-mail do adresu dostawy (B2B i Hybrid)

W sklepach B2B i Hybrid (dla klienta firmowego) do formularza adresu dostawy wyświetlanego podczas finalizowania zamówienia dodane zostało pole z adresem e-mail. Niektórzy spedytorzy wymagają podania tej informacji, na przykład wtedy, kiedy dostępna jest możliwość śledzenia przesyłki.

Wprowadzenie adresu e-mail dla adresu dostawy można ustawić jako obligatoryjne. W tym celu w ustawieniach dostępu (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Dostęp) zaznaczyć pole Wymagany adres e-mail adresu dostawy.

Raport liczby zamówień wg firmy/oddziału (B2B i Hybrid)

Dodano nowy raport: Raport liczby zamówień wg firmy/oddziału (Administracja → Narzędzia → Raporty). Prezentuje on liczbę zamówień, o statusie innym niż Anulowany, w ujęciu Firm i Oddziałów.

Prezentowanie wybranych etykiet w panelu bocznym strony kategorii

Dodano możliwość umieszczenia wybranych etykiet w panelu bocznym strony kategorii. Kliknięcie jednej z nich przenosi do wyników wyszukiwania produktów z tej etykiety. Etykiety są wyświetlane tu w kolejności zgodnej z liczbą produktów w danej etykiecie (od najbardziej licznej). Liczba ta jest wyświetlona przy nazwie etykiety.

Nowa zakładka na karcie produktu – Produkty z takimi samymi etykietami

Nowa wersja wnosi możliwość zdefiniowania nowej zakładki na karcie produktu: Produkty z takimi samymi etykietami (nazwa ta może być zmieniona w ramach tłumaczeń interfejsu, by lepiej odpowiadała biznesowemu użyciu tej funkcjonalności, np. Inne produkty z tej serii). W zakładce tej będą wyświetlane inne produkty posiadające tę samą etykietę(y), co oglądany produkt, jeśli etykieta(y) ta ma włączoną widoczność Karta z produktami o tych samych etykietach.

Sortowanie produktów w widoku z lepszą obsługą numerów w nazwie

Usprawnione zostało sortowanie produktów w sklepie po nazwie w przypadku, kiedy nazwy zawierają liczby. Przed zmianą liczby w nazwach były traktowane jak napisy i tak też były sortowane. Obecnie liczby w takich nazwach są sortowane numerycznie, a nie alfabetycznie.

Oferty standardowe — dodanie adresacji po grupach oddziałów (B2B i Hybrid)

Dodano możliwość przypisywania oddziałów kontrahentów do ofert standardowych za pomocą grup oddziałów kontrahentów (Sklep → Sprzedaż → Oferty → Oferty standardowe → karta wybranej oferty → Zakładka Grupy oddziałów kontrahentów).

Oferty dedykowane — limit wielokrotności oferty w ramach zamówienia (B2B i Hybrid)

Strategia wielokrotnego zamawiania została rozbudowana o możliwość określenia limitu wykorzystania oferty.

Już wcześniej można było określić, ile razy w ramach jednego oddziału można złożyć zamówienie zawierające produkty z wybranej oferty dedykowanej. Teraz można też zdefiniować, ile razy dany oddział może skorzystać z danej oferty w ramach jednego lub większej liczby zamówień.

Przycisk powrotu na górę strony

W nowej wersji pojawiła się możliwość dodania przycisku powrotu na górę strony. Dzięki niemu można za pomocą jednego kliknięcia wrócić na początek strony, nawet wtedy, kiedy jest na niej dużo treści.

Kolorowa belka z nazwą oferty dedykowanej na liście pozycji w zamówieniu

W Panelu administracyjnym dodano możliwość konfiguracji koloru tła wyświetlanej w sklepie belki z nazwą oferty dedykowanej oraz koloru tła dla ofert w ramach danej grupy (Sklep → Asortyment → Oferty → Grupy ofert dedykowanych).

Tabela ofert dedykowanych w Panelu administracyjnym została wzbogacona o nowe funkcjonalności. Wprowadzono możliwość filtrowania i sortowania według tego, czy oferta została wyprzedana (kolumna Wyprzedana) oraz tego, czy oferta jest dostępna (kolumna Dostępna). Dodano także kolumnę zawierającą kod budżetu oferty (Kod budżetu), w której również możliwe jest filtrowanie i sortowanie.

Dodawanie produktów do ofert na podstawie indeksów katalogowych lub identyfikatorów zewnętrznych

W Panelu Administracyjnym dodano możliwość importu pozycji ofert standardowych oraz dedykowanych na podstawie listy indeksów katalogowych lub identyfikatorów zewnętrznych produktów (Sklep → Asortyment → Oferty).

Osoba wystawiająca zamówienie (B2B i Hybrid)

W sklepie na liście zamówień historycznych została dodana informacja o kliencie, który składał dane zamówienie. Informację tę można znaleźć w Strefie Klienta, w module Moje zamówienia, w kolumnie Miejsce dostawy pod nazwą oddziału.

Minimalna kwota zamówienia w podziale na klientów hurtowych i detalicznych (Hybrid)

Dla sklepów typu Hybrid została dodana możliwość definiowania Minimalnej kwoty zamówienia oddzielnie dla klienta indywidualnego (detalicznego) i dla klienta firmowego. Parametry te definiować można w Panelu Administracyjnym w sekcji Administracja → Ustawienia sklepu → Sprzedaż.

Zapytanie o wycenę — zmiana daty zamówienia

W nowej wersji platformy poprawiliśmy obsługę dat dla zapytań ofertowych. Dotychczas zamówienie, które powstało na podstawie zapytania ofertowego utrzymywało w polu „Data zamówienia” datę złożenia zapytania ofertowego. W nowej wersji w polu tym jest wyświetlana data złożenia faktycznego zamówienia, czyli przejścia zapytania ofertowego w zamówienie. Datę złożenia zapytania ofertowego można nadal odczytać ślędząc historię tego zamówienia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *