Z dniem 01.02.2022 r. obowiązują niższe stawki VAT na wybrane artykuły wprowadzone w ramach tarczy antyinflacyjnej.

Do takich grup zaliczają się:

  • Wybrane paliwa
  • mięso i ryby oraz przetwory z nich;
  • produkty mleczarskie;
  • warzywa i owoce i przetwory z nich;
  • zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze;
  • niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).

Zmiany te mają lub będą miały konsekwencje na wystawione już dokumenty lub urządzenia fiskalne w przyszłości.

Obsługa faktur zaliczkowych

Jak zawsze w przypadku zmian VAT zalecane jest zamknięcie kontraktów wystawianych na fakturach zaliczkowych. W przypadku kiedy stawki VAT były wyższe w momencie przyjęcia zaliczki a następnie następuje ich obniżenie w okresie kiedy zachodzi konieczność wystawienia faktury końcowej, może okazać  się, że kwota podatku VAT jest już nadpłacona.

W związku z tym należy skorygować taką fakturę zaliczkową i wystawić ją wg nowych specyfikacji.

Współpraca z urządzeniami fiskalnymi

W przypadku zmiany stawek VAT uruchamiane są mechanizmy kontrolne na urządzeniach fiskalnych na okoliczność tzw. „siodełka podatkowego”.

Siodełko podatkowe uaktywni się w momencie kiedy nastąpi przywrócenie stawek VAT do pierwotnego poziomu. W praktyce zadziała to wg opisanego poniżej schematu:

  1. Towar ma stawkę X o nazwie „Produkt”
  2. Zmiana stawki na Y dla nazwy „Produkt”
  3. Próba zmiany stawki ponownie na X dla „Produkt” à tu pojawi się błąd na urządzeniu fiskalnym ponieważ towar o tej samej nazwie (po której rozpoznaje go drukarka) miał 2 krotnie zmienioną stawkę

Aby rozwiązać ten problem należy zmienić nazwę towaru w kartotece (to może mieć z kolei konsekwencje dla procesów integracji, które bazują nazwach a nie indeksach).

Do tej operacji można użyć grupowej operacji „Grupowa zmiana danych handlowych” – dla zaznaczonych towarów.

W oknie zmiany zaznaczamy doklejanie do nazwy prefix (początek) lub sufix(koniec) i doklejamy np. znak kropki „.” – nie wpływa on znacząco na nazwę ale spowoduje, że drukarka zidentyfikuje to jako nowy produkt.

Analogicznie użytkownicy mogą grupowo zmieniać stawki VAT w kartotekach czy też ceny. Odbywa się to poprzez grupową zmianę ceny dla zaznaczonych artykułów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.