W WAPRO Mag w wersji 8.21.2 ukazała się nowa funkcja, która umożliwia wysłanie zaproszenia na spotkanie bezpośrednio z kalendarza Outlook, który może być prawidłowo zinterpretowany w systemie pocztowym innego użytkownika.

Funkcja działa dwukierunkowo czyli potrafi wysłać z kalendarza CRM zaproszenie do innego programu oraz w programie WAPRO e-Poczta zinterpretować przesłane np. z MS Outlook i utworzyć zadanie w CRM WAPRO Mag. Drugą funkcję opiszę w kolejnym wpisie, dzisiaj skupię się tylko na wysyłaniu zaproszenia.

Co nam będzie potrzebne?

  1. Skonfigurowany program WAPRO e-Poczta – za jego pomocą wysyłane jest zaproszenie
  2. Skonfigurowany WAPRO Mag w taki sposób aby w konfiguracji użytkownika jako aplikacja do wysyłania poczty był wskazany program e-Poczta (Administrator | Konfiguracja Użytkownika  | Aplikacja do wysyłania e-mail)
  3. Pracownik wysyłający musi mieć skojarzony login z pracownikiem z kartoteki, pracownik musi mieć z kolei wpisany adres email nadawcy

Po kolei

Aby skonfigurować program WAPRO e-Poczta należy uruchomić moduł e-Poczty z menu CRM | e-Poczta. Jeśli konto nie jest skonfigurowane pojawi się kreator definiowania poczty. Po wprowadzeniu danych do konta (dane serwerów, użytkownik i hasło) system pobierze wiadomości e-mail z serwera.

Wybranie e-Poczty do wysyłki należy wykonać wg parametru w konfiguracji użytkownika (patrz pkt 2).

Konfiguracja pracownika i przypisanie go do użytkownika odbywa się z menu Kartoteki | Pracownicy | wybieramy/dodajemy pracownika | Po pierwsze należy wskazać, że pracownik jest użytkownikiem systemu i wskazać odpowiedniego użytkownika. Po drugie w zakładce 2) Adresy zamieszkania należy wpisać adres email, który będzie służył jako adres email nadawcy.

WAPRO Mag pracownicy

Po tej wstępnej konfiguracji można wysyłać zaproszenie.

W liście zadań dodajemy zadanie CRM jak zwykle, ważne aby przypisać do zadania kontrahenta lub kontakt, który będzie miał podany email aby było gdzie wysłać zaproszenie.

Następnie po wyborze prawego przycisku myszy na zadaniu jest opcja Zaplanuj spotkanie.

WAPRO Mag spotkanie ics

Po wybraniu opcji system podejmie próbę wysłania zaproszenia jeśli wszystko się uda bo została przeprowadzona odpowiednio konfiguracja w punktach powyżej to zaproszenie zostanie dostarczone do odbiorcy.

WAPRO Mag ICS

Jeśli odbiorca potwierdzi odbiór otrzymamy w e-Poczcie powiadomienie, jeśli anuluje spotkanie będzie można z poziomu e-Poczty wykonać opcję anulowania zadania w module CRM w WAPRO Mag.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.