Jakiś czas temu pojawiła się aktualizacja do modułu WAPRO Update o numerze 8.30.2, wprowadziła ona szereg udogodnień, które spłynęły do nas od użytkowników i Partnerów WAPRO.

Najważniejszą zmianą jest fakt, że nowa wersja umożliwia uruchomienie modułu na stacji klienckiej w formie usługi, która będzie odpowiedzialna za wgrywanie aplikacji dzięki czemu rozwiązuje się kwestia związana z uprawnieniami dla użytkownika, który miałby taką poprawkę wgrać.

W skrócie do tej pory użytkownik musiał mieć uprawnienia do wykonania instalacji aby wgrać daną aktualizację, teraz można takie uprawnienie wydelegować do usługi i nie zmieniać uprawnień dla użytkownika.

Druga istotna kwestia to rozszerzenie sekcji z parametrami do automatycznej aktualizacji o nowe parametry:

Wyłącz – wyłącza automatyczne aktualizacje;
Tylko aktualizacje bazodanowe – automatycznie instalowane będą tylko aktualizacje bazodanowe.
Uwaga – Jeżeli jako pierwszy w pakiecie aktualizacji będzie plik innego typu, taki pakiet zostanie pominięty;
Wszystkie – automatycznie instalowane będą wszystkie aktualizacje;

Dodatkowo wprowadzono szereg mniejszych zmian wpływających na wygodniejsze zarządzanie aplikacją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *