W ostatniej wersji WAPRO Mag oraz innych produktach z serii WAPRO ERP zmodyfikowany został sposób zarządzania zgodami na przetwarzanie danych osobowych w związku z logiką pod RODO.

Dotychczas w WAPRO Mag zgody występowały w kontrahencie oraz w kontaktach kontrahenta:

  • Kontrahent – posiadał dwie zgody w zakładce 2) Dane handlowe – jedna dotycząca wystawiania faktur w formie elektronicznej a druga dotycząca przetwarzania danych osobowych
  • Kontakt – posiadał zgodę na wysyłkę SMS

Obecnie zgody te zostały przeniesione do zakładki 9) RODO i są w trybie do odczytu czyli bezpośrednio z tego miejsca nie można ich zmodyfikować, ale w procesie aktualizacji bazy danych do wersji 8.31.0 zostały one skonwertowane zgodnie ze stanem faktycznym do nowej postaci.

Obecnie zgodami można zarządzać na 3 poziomach:

  • edycja kontrahenta i zakładka 9) RODO poprzez opcję Rejestr zgód
  • opcja Zgody RODO dostępna pod prawym przyciskiem myszy w liście szczegółów kontrahenta w zakładce Kontakty 
  • grupowa operacja dodatkowa dostępna w operacji dodatkowej Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych kontrahentów

Domyślnie po aktualizacji systemu pojawi się kilka zgód systemowych, które można wykorzystać ale oczywiście każdy podmiot gospodarczy przetwarzający dane powinien sobie zdefiniować własne zgody tak jak w praktyce je przetwarza. My dostarczamy  m.in. istniejące dotychczas zgody na fv elektroniczne i przetwarzanie danych osobowych, dodatkowo są zgody związane z przetwarzaniem do realizacji zamówień czy komunikacji elektronicznej.

Każda zgoda podczas definiowania musi mieć określony cel przetwarzania danych czyli po co dane zbieramy i w jakim celu je przetwarzamy. W przypadku danych zbieranych w trakcie procesu sprzedaży istnieje jeden cel nie jako ustawowy określany celem do realizacji postanowień umowy i domyślnie zgody są do niego podpinane. Jeśli jednak podmiot zbiera dane na cele związane z marketingiem lub innymi działaniami powinien sobie zdefiniować własny cen i skojarzyć go z odpowiednimi zgodami.

Kolejny element zgody to źródło pozyskania danych. RODO określa, że każde dane zbierane powinny być oznaczone skąd je posiadamy, tu ponownie po aktualizacji pojawiają się pewne źródła predefiniowane, ale jeśli posiadamy własne powinny być zdefiniowane one w module RODO.

W przypadku współpracy z modułem WAPRO Aukcje podczas importowania kontrahenta zakładane w tle jest nowe źródło, które w nazwie posiada nazwę konta z jakiego dane zostały pobrane oraz domyślnie podpinana jest zgoda do celów realizacji umowy.

Pamiętaj, że wszystkie słowniki związane z przetwarzaniem danych możesz definiować w module WAPRO RODO, który możesz uruchomić w WAPRO Mag w zakładce Inne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.