WAPRO ERP jako pakiet do prowadzenia przedsiębiorstwa składa się z wielu aplikacji i wbudowanych modułów, które rozszerzają jego możliwości ale nie wymagają oddzielnej licencji.

Takimi modułami są np. e-Poczta oraz e-Dokumenty. E-Dokumenty jest to elektroniczne archiwum dokumentów umożliwiające kojarzenie załączników do różnych miejsc w programie np. do artykułu, kontrahenta, dokumentu, firmy itp.

Do jednego elementu można podpinać wiele załączników, naturalnie więc rodzi się potrzeba zaprezentowania informacji do czego załączniki już mamy a do czego nie.

W przypadku WAPRO Mag informacje możemy uzyskać podwójnie. Po pierwsze na listach znajduje się kolumna Zał. (jej położenie można ustawić w opcji Konfiguracji kolumn dostępnej pod prawym przyciskiem myszy).

Kolumna prezentuje w formie ikony spinacza informację, że dany element programu na skojarzone załączniki a liczba obok ikony informuje ile ich jest.

WAPRO Mag WF-Mag Załączniki e-dokumenty

W wersji 8.30.2 doszła dodatkowa możliwość szybkiego uzyskania informacji co ma załączniki a co nie. W tym celu pojawiła się ikona spinacza na belce filtrów, która prezentuje filtry kilku stanowy to znaczy, że po wybraniu filtra rozwija się lista z różnymi opcjami oraz po jego ustawieniu zmienia się ikona filtra.

Filtr prezentuje wartości jak poniżej.

WAPRO Mag WF-Mag Załączniki e-dokumenty

Jeśli ustawimy Pokaż bez załączników to filtr zmieni kolor na czerwony. Automatycznie po zastosowaniu filtra lista zapisów danego okna zostanie wyfiltrowana do zadanego kryterium.

Filtr ten dostępny jest na głównych listach dokumentów takich jak:

  • Dokumenty handlowe
  • Dokumenty finansowe
  • Oferty
  • Zamówienia
  • Zlecenia produkcyjne
  • Zlecenia serwisowe
  • Kontrahenci
  • Asortyment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.