Jednym z dokumentów wystawianych w procesie sprzedażowym są faktury zaliczkowe. Czasami użytkownicy pytają jak wpłynąć na wysokość kwoty VAT na dokumencie jeśli występują różne stawki VAT.

Oczywiście jeśli jest jedna stawka to nie ma to żadnego znaczenia, ale przy różnych stawkach sytuacja jest inna. Standardowo program wylicza kwotę VAT od najwyższej stawki VAT, istnieje jednak możliwość zmiany tego algorytmu.

Przećwiczymy to na prostym przykładzie 2 pozycji jednej w stawce 23% drugiej w stawce 8%.

Jeśli przyjmiemy, że dla standardowego algorytmu czyli wg najwyższej stawki to dla pozycji:

  • Towar 23% c. netto 813,01 c. brutto 1000
  • Usługa 8% c. netto 370,37 c. brutto 400
  • Kwota brutto przyjętej zaliczki 300

Kwota podatku od zaliczki to 56,10 wynika to z prostego obliczenia 300 – (300/1.23) .

Jeśli użytkownik chce zmienić takie zachowanie należy przestawić parametr konfiguracyjny firmy Administrator | Konfiguracja firmy | dokumenty handlowe | Modyfikuj sposób opodatkowania zaliczki w stawkach VAT na fakturze zaliczkowej.

WAPRO Mag WF-Mag faktury zaliczkowe

Po zmianie wartości na TAK zachowanie programu lekko się zmieni tak, że podczas zapisywania dokumentu pojawi się dodatkowe okno, w którym użytkownik ma do wyboru poza standardowym algorytmem dwie dodatkowe opcje

  1. proporcjonalnie w stosunku do wartości BRUTTO w stawkach VAT
  2. proporcjonalnie w stosunku do wartości NETTO w stawkach VAT

WAPRO Mag WF-Mag faktury zaliczkowe

Przy takim ustawieniu nasz algorytm stosuje obliczenie podatku w poszczególnych stawkach wg wzoru:

  • Dla stawki 23% 187,50 – (187,5/1,23) = 35,06
  • Dla stawki 8% 112,50 – (112,50/1,08) = 8,33

Co łącznie daje 43,39 – dzięki temu użytkownik może zmniejszyć kwotę podatku od kwoty zaliczki przyjętej dla faktury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.