W nocy 10.01.2024 r. zaktualizowana została platforma Wapro e-commerce do wersji 4.13.1. Poniżej znajdziesz listę zmian i nowości wprowadzonych w tej wersji.

Nowy wygląd Panelu Administracyjnego – Warianty

Kontynuując proces migracji technologicznej Panelu Administracyjnego, udostępniono kolejny moduł w nowej technologii – Warianty (Sklep → Asortyment). Moduł został gruntownie przebudowany, tak aby udoskonalić proces zarządzania i tworzenia Wariantów, czyli grup Produktów posiadających wspólne cechy, jednak różniących się od siebie określonymi Atrybutami.

Nowy wygląd Panelu Administracyjnego – Gazetki

W ramach procesu migracji technologicznej Panelu Administracyjnego udostępniono również w nowej technologii moduł – Gazetki (Sklep → Asortyment). Moduł został gruntownie przebudowany, tak aby udoskonalić proces zarządzania i tworzenia Gazetek, które umożliwiają prezentacje aktualnej Oferty dedykowanej w formie graficznej i interaktywnej.

Dynamiczne Grupy klientów (B2C)

Umożliwiono stworzenie Grupy klientów, która będzie napełniała się automatycznie na podstawie zadanych parametrów, np. miasta, kodu pocztowego, liczby zamówień, atrybutu itd., czyli Grupy dynamicznej. Grupę taką można utworzyć w module Grupy klientów (Sklep → Sprzedaż) po wybraniu przycisku Dodaj dynamiczną grupę.

Rozrachunki – nowe funkcjonalności (B2B/Hybrid)

W module Rozrachunki (Sklep → Sprzedaż) zostały udostępnione przyciski umożliwiające szybkie wyfiltrowanie Rozrachunków: z Ostatniego rokuPrzeterminowanychRozliczonychCzęściowo rozliczonych lub Nierozliczonych.

Umożliwiono również rozliczanie wybranych Rozrachunków w Panelu Administracyjnym, tak by np. nie blokowały one możliwości składania zamówień przy włączonym Limicie kupieckim. W tym celu należy zaznaczyć wybrane Rozrachunki i kliknąć przycisk Rozlicz i potwierdzić decyzję. W ten sposób kwota Pozostało zostanie wyzerowana.

Faktury – nowe funkcjonalności

W module Faktury (Sklep → Sprzedaż) zostały udostępnione przyciski umożliwiające szybkie wyfiltrowanie Faktur: z Ostatniego rokuPrzeterminowanychRozliczonychCzęściowo rozliczonych lub Nierozliczonych.

Pole Identyfikator KSeF w danych Faktury

W module Faktury dodano pole Identyfikator KSeF. Pole to jest widoczne zarówno na karcie Faktury, jak i w panelu bocznym. Dodano też nową kolumnę z tym identyfikatorem do listy FakturIdentyfikator KSeF przekazywany jest integracyjnie, nie ma możliwości jego uzupełnienia z poziomu Panelu Administracyjnego.

Metody płatności – rozwój

W obecnej wersji wprowadzona została integracja z nowym brokerem płatności mBank Paynow, oraz została dodana możliwość wyboru płatności Blik bezpośrednio w koszyku (dla brokerów Paynow oraz PayU). Metody płatności (Sklep → Konfiguracja).

Strona produktu w Sklepie – nowe możliwości konfiguracji

Udostępnione zostały nowe opcje konfiguracji stron Produktów widocznych w Sklepie. Ustawieniami tymi można zarządzać w zakładce Strona produktu (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu).

Dla sekcji Inne warianty, którą można dodać do dowolnego obszaru Strony produktu, dodana została opcja określenia Liczby wyświetlanych elementów oraz Sposobu prezentacji.

Dodatkowo Sposób prezentacji – Galeria, który jest nową opcją został również dodany do wyboru dla innych sekcji, w których można zarządzać Sposobem prezentacji na Stronie produktuAkcesoriaZamiennikiProdukty podobneProdukty kupowane takżeProdukty z takimi samymi etykietamiZobacz także.

Aktualności na Stronie głównej w Sklepie – automatyczne przewijanie

Udostępniono możliwość włączenia automatycznego przewijania dla panelu Aktualności, który można dodać do Strony głównej (CMS → Konfiguracja układu). Jeśli w trakcie dodawania (Dodaj pozycję strony głównej) lub edycji panelu (opcja Edytuj pod przyciskiem 'koła zębatego’) zaznaczona zostanie opcja Automatyczne przewijanie, należy również podać wartości Czasu wyświetlenia oraz Limitu wyświetlanych elementów.

Widok listy Produktów w Sklepie „Tabela” (B2C)

Dla kont B2C udostępniony został nowy widok listy Produktów w Sklepie – „Tabela”. W widoku tym Produkty zaprezentowane są w formie tabeli, do której można dodawać dodatkowe informacje o Produkcie np. Atrybuty. Widok Tabela można włączyć w ustawieniach Aktywność widoków na liście produktów (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Prezentacja oferty). Jeśli nie wybrano inaczej w widoku tym, zastosowana zostanie Konfiguracja domyślna, w której wyświetlane są kolumny zawierające: miniaturkę zdjęcia Produktu, Indeks katalogowy, Nazwę produktu, Dostępność, Cenę, przyciski wybierania ilości i dodawania do koszyka.

Sposób dodawania do Koszyka w widoku Tabela (B2B/Hybrid)

Na kontach B2B i Hybrid umożliwiono zmianę sposobu Dodawania do koszyka w widoku Tabela. Poza dotychczasowym sposobem Automatycznym, w którym wraz ze zwiększaniem/zmniejszaniem liczby jednostek danego produktu, aktualizowana jest ilość dodana do koszyka, umożliwiono również wybranie trybu Ręcznego. Jest to tryb znany z pozostałych widoków, w którym po wybraniu odpowiedniej ilości należy kliknąć Dodaj do koszyka.

Ukrywanie Atrybutów nieprzypisanych do Kategorii

W przypadku widoku listy Produktów w Sklepie Tabela udostępniono opcję ukrywania kolumn z Atrybutami, jeśli nie są one przypisane do danej Kategorii. W ten sposób po przejściu na listę Produktów z danej Kategorii nie będą wyświetlane puste kolumny. Opcja Ukryj atrybuty nieprzypisane do kategorii dostępna jest w Ustawieniach widoku „Tabela” (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Prezentacja oferty).

Usuwanie Etykiet – uporządkowanie mechanizmu

Uporządkowane zostały zasady usuwania Etykiet (Sklep → Asortyment) w przypadkach, gdy dana Etykieta została użyta do nakładania ograniczeń, jako kryterium rabatu itp. Po kliknięciu opcji Usuń dla takiej Etykiety pojawi się komunikat z informacją, gdzie wykorzystywana jest dana Etykieta oraz opcjami anulowania lub potwierdzenia usunięcia.

Filtrowanie podczas przypisywania Produktów – rozbudowa

W modułach AtrybutyKategorieEtykiety (Sklep → Asortyment) w oknach przypisywania do nich Produktów udostępniono nowe filtry. Umożliwiono filtrowanie przypisywanych Produktów po wielu Indeksach katalogowych oraz zależnie od tego, czy mają przypisane zdjęcie. Filtrowanie po wielu indeksach umożliwia opcja Indeksy katalogowe – Równe, w której można wpisać/wkleić wiele indeksów rozdzielonych przecinkami lub wypisanymi w osobnych liniach. Opcja jest dostępna podczas przypisywania Produktów do AtrybutówKategorii lub Etykiet w panelu filtrów okna wyświetlanego po kliknięciu Przypisz produkty.

Kategorie – kopiowanie Atrybutów z Kategorii nadrzędnej

W przypadku Kategorii podrzędnych umożliwiono kopiowanie Atrybutów powiązanych z daną Kategorią z jej Kategorii nadrzędnej. Opcja jest dostępna na karcie/panelu danej Kategorii pod przyciskiem Dodaj atrybuty. Po jego kliknięciu rozwinie się lista z opcjami: Wybierz z listy i Skopiuj z kategorii podrzędnej.

Google – komunikat o powtórzonej konfiguracji tagów

W przypadku gdy tagi Google Analytics i/lub Google Tag Manager dodane są zarówno w konfiguracji Google GTM i Analytics w module Google (Sklep → Integracje zewnętrzne), jak i we Wstawce systemowej Sekcja HEAD (CMS → Edycja treści) na 'dashboardzie’ pojawi się ostrzegawczy komunikat o powtórzonej konfiguracji tagów. Powtórzona konfiguracja wydłuża czas ładowania stron Sklepu, ponieważ skutkuje wielokrotnym ładowaniem skryptów Google, może również zaburzać zbieranie danych. Aby zachować poprawne działanie narzędzi analitycznych konieczne jest więc zdecydowanie się na jedną z konfiguracji.Ukrywanie upustów na ofertach

Udostępniono opcję wyświetlania cen wynikających z Ofert (Sklep → Sprzedaż) jako cen podstawowych Produktów, czyli bez podawania obniżki procentowej w stosunku do ceny podstawowej i przekreślonej u góry poprzedniej ceny, co jest standardowym sposobem wyświetlania cen w Sklepie. Opcję Ukrywaj upusty na ofertach można włączyć globalnie w Ustawieniach sklepu w zakładce Sprzedaż (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu). Domyślnie opcja jest nieaktywna, czyli zachowane zostaje dotychczasowe wyświetlanie cen.

Powiadomienie o rejestracji nowego Użytkownika

Dodana została opcja przesyłania powiadomień do Administratora sklepu o rejestracji nowego Użytkownika w Sklepie. Aby uruchomić wysyłanie powiadomienia, należy aktywować Szablon wiadomości (CMS → Edycja treściPowiadomienie administratora sklepu o nowym użytkowniku, zmieniając jego Status na aktywny na karcie szablonu. Domyślnie szablon jest nieaktywny.

Inpost Geowidget v5

Dla systemowych Metod dostawyPaczkomaty i Paczkomaty – paczka ekonomiczna udostępniono opcję wyboru wersji Geowidget v5. Zmiany wersji można dokonać na karcie danej Metody dostawy (Sklep → Konfiguracja). Nowa wersja Geowidget wymaga podania tokenu, który można wygenerować w „Menadżerze paczek InPost”.

Powiadomienie o dostępności produktów

Umożliwiono uruchomienie opcji Włącz powiadamianie o dostępności produktu, (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Sprzedaż) niezależnie od ustawienia Sprzedaż produktów poniżej stanu. Jeśli więc opcja powiadamiania o dostępności zostanie włączona, w Sklepie widoczny będzie przycisk Powiadom o dostępności m.in na karcie Produktu, na liście Produktów itp. Jeśli Kupujący kliknie taki przycisk i poda adres e-mail, otrzyma jednorazowe powiadomienie, gdy dany produkt, który zostanie wyprzedany ponownie będzie dostępny, to jest jego Dostepność – prosta zostanie ponownie oznaczona na 'Tak’ lub jego stan magazynowy przy Dostępności ilościowej będzie ponownie większy od zera.

Raport zamówień – informacja o typie oddziału (Hybrid)

Dla kont typu HYBRID do Raportu zamówień (Administracja → Narzędzia → Raporty) dodano nową kolumnę „Typ oddziału”, która pozwala rozróżnić zamówienia od firm i osób prywatnych.

Raporty cykliczne

Udostępniono nową opcję definiowania automatycznej cyklicznej wysyłki Raportów na adres e-mail. Wywołania cykliczne można zdefiniować na karcie danego Raportu (Administracja → Narzędzia → Raporty).

Raport koszyków

Udostępniony został nowy typ Raportu — Raport koszyków (Administracja → Narzędzia → Raporty). Umożliwia on wygenerowanie listy Produktów dodanych do koszyka w Sklepie przez poszczególne Oddziały kontrahentów. Podobnie jak pozostałe Raporty, także Raport koszyków można wygenerować zdarzeniowo, określając wybrany zakres dat oraz Kontrahentów/Oddziały kontrahentów lub zdefiniować wywołanie cykliczne.

Modyfikacja ceny Produktu w Zamówieniu/Zapytaniu o wycenę

Podczas edycji cen danego Zamówienia/Zapytania o wycenę (Sklep → Sprzedaż → Zamówienia), które złożone zostało w  walucie innej niż bazowa, umożliwiono wybór waluty, w której podawana jest nowa cena. Nowa cena może być podana w walucie zamówienia lub walucie bazowej systemu (domyślnie). Edycji ceny pozycji na karcie danego Zamówienia/Zapytania można dokonać wybierając opcję Ustaw cenę produktu pod przyciskiem Operacji.

Integracja punktów programu lojalnościowego z WAPRO Mag (B2B/Hybrid)

Dodano integrację punktów programu lojalnościowego z WAPRO Mag do Programu lojalnościowego dostępnego w WAPRO B2C/B2B/Hybrid (Sklep → Konfiguracja), dzięki czemu kontrahenci mogą zbierać punkty Programu lojalnościowego niezależnie od kanału sprzedaży.

Integracja Faktur z WAPRO Mag jako załączników do zamówień (B2C)

Dla kont B2C umożliwiona została integracja Faktur z WAPRO Mag jako załączników do Zamówień. Pliki Faktur w formacie PDF podobnie jak pozostałe załączniki do Zamówień będą dostępne do pobrania na karcie Zamówienia: w Panelu Administracyjnym w sekcji Załączniki oraz w Sklepie: w zakładce Pliki. Integracja jest uruchamiana z poziomu WAPRO Mag w Kreatorze rejestracji usługi lub w oknie edycji parametrów usługi, gdzie należy zaznaczyć opcję Przesyłaj faktury do zamówień internetowych z modułu e-Dokumentów.

Punkty odbioru DPD Pickup

Wprowadzona została obsługa nowej systemowej Metody dostawy – DPD Pickup, która umożliwia wysyłanie paczek z odbiorem w punktach i automatach DPD Pickup. Metodę dostawy można aktywować na jej karcie (Sklep → Konfiguracja → Metody dostawy).

Blokowanie rejestracji Kontrahenta, gdy jest już zarejestrowany Kontrahent o tym samym numerze NIP (Hybrid)

Dla kont Hybrid udostępniono możliwość blokowania rejestracji w Sklepie Kontrahentów, gdy w systemie zarejestrowany jest już Kontrahent o tym samym numerze NIP. Opcją Zezwalaj na duplikowanie wartości pola NIP formularza rejestracji kontrahenta można zarządzać w ustawieniach Rejestracji kontrahenta (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Dostęp)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *