W ostatniej aktualizacji platformy WAPRO B2C v3.19 dodane zostały nowe funkcje w programie lojalnościowym.

Jedną z nich są reguły zdarzeniowy, które użytkownik może ustawić w menu Sklep | Konfiguracja | Program lojalnościowy.

Obecnie możesz wykorzystać regułę, która umożliwi wygenerowanie kodów do zasilenia konta Programu lojalnościowego punktami. Dodanie reguły odbywa się poprzez wybranie opcji Nowa reguła.

W regule możesz ustawić:

  • nazwę reguły
  • zawężenie do wybranej grupy klientów
  • nagrodę punktową – liczba pkt powiększająca konto po zastosowaniu kodu
  • powtarzalność reguły – liczba użyć kodu/wykorzystania reguły w kontekście klienta: jednorazowo,bez ograniczeń, po X dniach (dni liczone godzinowo, np. po 2 dniach = od 12:00 we wtorek do 12:00 w czwartek, kolejne użycie możliwe w czwartek po 12:00)
  • globalny limit wykorzystań reguły—określa, ile razy reguła może być wykorzystana w sklepie (dotyczy wszystkich klientów sklepu), jeśli „0”—bez ograniczeń
  • typ kodu—jednorazowe, wielokrotne—parametr określa sposób wykorzystania pojedynczego kodu

Po zapisaniu reguły, można wygenerować lub dodać kody, które działają w ramach tej reguły. W tym celu przejdź do panelu Kody w edycji reguły.

Kody można wygenerować automatycznie. Liczba generowanych w ten sposób kodów jest ograniczona do 1000. Kody można również dodać ręcznie, nadając im dowolną nazwę związaną np. z Walentynkami.

Kody możesz wyeksportować także eksportowane do plików CSV lub XLSX służy to tego ikona eksportu w prawym górnym rogu nad tabelką kodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.