W wersji 8.40.4 z dnia 07-11-2018 wprowadzono następujące modyfikacje: Rozszerzono funkcjonalność sprawdzania statusu czynnego podatnika VAT o: Grupowe sprawdzanie zaznaczonych kontrahentów Automatyczne sprawdzanie podczas wyboru…