Opublikowana została nowa wersja programu do prowadzenia książki przychodów i rozchodów (KPiR) WAPRO Kaper o numerze 8.40.6 W nowej wersji udostępnione zostały następujące zmiany i…