W ostatnich wersjach WAPRO Fakir oraz WAPRO Kaper pojawiła się nowa opcja związana z podpisywaniem e-deklaracji.

Do tej pory jedyna metoda jaka była dostępna zgodnie z wymogami od Ministerstwa Finansów dotyczyła podpisywania e-deklaracji podpisem kwalifikowanym. W praktyce znakomita większość małych przedsiębiorców takiego podpisu nie posiada ponieważ nie jest on w powszechnym użyciu i w sumie służy tylko podpisywaniu właśnie deklaracji czy tez dokumentów urzędowych/bankowych.

Aby rozszerzyć możliwość samodzielnego składnia deklaracji wprowadzono opcję podpisu danymi autoryzującymi. Pod tym enigmatycznym pojęciem zaczerpniętym z oficjalnych komunikatów MF, kryje się tak naprawdę autoryzacja przychodami. Metoda nie jest nowa bo znana już jest od kilku lat w przypadku deklaracji dla osób fizycznych. Np. składając PIT-37 elektronicznie można autoryzować go w aplikacji MF poprzez wpisanie danych z poprzedniego roku co pozwala potwierdzić, że dokument składany jest przez odpowiedniego podatnika.

Od teraz taką opcję mają też mali przedsiębiorcy, którzy sami prowadzą swoje dokumenty księgowe i samodzielnie się rozliczają a tym samym nie posiadają jeszcze lub nie chcą posiadać podpisu kwalifikowanego, który jest płatny i wymaga regularnego odnawiania np. raz na dwa lata.

W przypadku WAPRO Kaper można włączyć podpis przychodem za poprzednie lata w edycji danych firmy.

WAPRO Kaper autoryzacja przychodami

Przychodami podpisywać można deklaracje oznaczone kolorem zielonym na liście typów deklaracji. Dodatkowo pojawiła się nowa kolumna na liście deklaracji Typ podpisu na liście utworzonych deklaracji.

Użytkownik korzystając z menu prawego przycisku myszy może wybrać opcję Zmień rodzaj podpisu | Autoryzacja przychodem (P).

Samo wprowadzenie kwoty przychodów nie jest raczej komplikowane należy wprowadzić numer identyfikacyjny oraz kwotę.

WAPRO Kaper autoryzacja przychodami

W przypadku modułu e-deklaracje w WAPRO Fakir w konfiguracji e-deklaracji można włączyć parametr Rodzaj podpisu | Autoryzacja przychodami.

e-deklaracje autoryzacja przychodami

Comments

  1. W jaki sposób następuje autoryzacja podpisu pod deklaracją/wysyłka deklaracji u osób prawnych.
    Co należy wpisać w pozycję imie, nazwisko, NIP czy PESEL i datę urodzenia. ?
    Sam NIP i przychod nie wystarcza do wysyłki deklaracji…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.