W wersji 8.51.0 w WAPRO Mag wprowadzony został nowy parametr dotyczący obsługi deklaracji AKC-WW. Znajduje się on w Administrator | Konfiguracja firmy | Akcyza | Pozycje do deklaracji AKC-WW. Parametr przyjmuje wartość Wszystkie lub bez zwolnionych.

Działanie parametru uzależnia jakie rubryki zostaną uzupełnione w deklaracji. Zasadniczo wartościowo cała deklaracja się zgodzi się w każdym przypadku. Jedyna różnica to kwestia zawyżania a następnie wykazywania pozycji zwolnionych lub nie.

Jeśli wybierzesz opcję bez zwolnionych to deklaracja nie zostanie najpierw podwyższona w sekcji D w polu 105 o pozycje zwolnione a następnie wartość pozycji zwolnionych nie zostanie wykazana w polu 106.

Jeśli zmienisz parametr na wszystkie, deklaracja najpierw zostanie zawyżona a następnie skorygowana kwotą zwolnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.