W dniu 22.12.2022 r. opublikowana została nowa wersja systemu magazynowo handlowego Wapro Mag o numerze 8.80.4.

Wersja w głównej mierze wprowadza najważniejszą funkcję dotyczącą obsługi tzw. Grup VAT, które to mogą występować w obrocie handlowym od 01.01.2023 roku.

Pełna lista zmian w wersji dostępna poniżej:

OZNACZENIE WARIANTÓW:

S – START , B – BIZNES , P – PRESTIŻ, PP – PRESTIŻ PLUS

OGÓLNE

GRUPY VAT (czytaj więcej…)

 • Dodano obsługę Grup VAT umożliwiających wspólne rozliczanie podmiotów. – S,B,P,PP
  • Dodano możliwość dodania kontrahenta, który będzie pełnił rolę grupy VAT.
  • Dodano możliwość dodania kontrahenta do grupy VAT.
  • Dodano możliwość dodania firmy, w której pracuje użytkownik do grupy VAT.
  • Dostosowano wydruki faktur systemowych do obsługi grup VAT.
  • Dodano w kartotece kontrahenta filtry w drzewie kontrahentów odnośnie grupy VAT.

TOWARY

 • Zmodyfikowano działanie importu artykułów z pliku CSV – polem wiodącym w zakresie ustalenie nazwy jest nazwa cała (dla wstecznej kompatybilności obsługiwane co do struktury są pliki polami nazwa i nazwa2).- S,B,P,PP
 • Dodano możliwość ustawiania znaczników domyślności zdjęć podczas grupowego importu zdjęć.- S,B,P,PP
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio użytego stanu znaczników dostępności zdjęć w modułach podczas dodawania zdjęć.- S,B,P,PP
 • Dodano zabezpieczenie w trakcie eksportu plików z CSV na znaki enter w nazwie, które mogły powstać w trakcie importu bezpośrednio do bazy. – S,B,P,PP

DOKUMENTY

 • Zoptymalizowano opcje otwierania okna edycji dokumentu handlowego i magazynowego.- S,B,P,PP
 • Dodano obsługę słownika opisów pozycji dokumentu w przypadku braku uprawnień do oglądania cen (należy zapisać pozycję i wybrać z menu kontekstowego opcję Opis pozycji).- S,B,P,PP
 • Poprawiono działanie funkcji Przelicz rozchody wyceniane w cenach zakupu aby pomijał rozchody wykonane w remanencie.- S,B,P,PP
 • Dodano sumowanie zaznaczonych dokumentów w oknie bufora dokumentów.- S,B,P,PP
 • Dodano obsługę zakładki kodów CN dla dokumentu typu Faktura Walutowa.- S,B,P,PP
 • Dodano obsługę znacznika grupowania pozycji na dokumencie korekty.- S,B,P,PP
 • Dodano w adresie dostawy dokumentu pole adres email.- S,B,P,PP
 • Poprawiono drukowanie płatności rozliczającej na dokumencie handlowym pochodzącej z systemu Wapro Fakir.- S,B,P,PP

PACZKI KURIERSKIE

 • Zmodyfikowano integrację z paczkami Inpost z uwzględnieniem nowych kodów gabarytów paczek (dla niektórych paczek ustawiał się zawsze gabaryt B).- S,B,P,PP
 • Poprawiono wysyłanie kwoty pobrania dla apaczka.pl.- S,B,P,PP

WYDRUKI

 • Dodano parametr „Drukuj paczki” na wydruku dokumentu magazynowego oraz handlowego. – S,B,P,PP
 • Poprawiono filtrowanie wg kontrahenta w raporcie Magazyn – Ranking towarów.- S,B,P,PP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.