W dniu 15.07.2022 r. opublikowana została nowa wersja programu Wapro JPK o numerze 8.70.6.

W wersji wprowadzono następujące zmiany i nowości:

 • Program został dostosowany do pobierania danych z wielu źródeł, różnych ewidencji z różnych baz danych w celu przygotowania i wysłania jednego pliku JPK.
  W tym celu zmodyfikowane zostały:
  • Lista firm:
   • Dla firmy zlikwidowane zostało ścisłe powiązanie z jednym wskazanym źródłem danych
   • W to miejsce dodana została Konfiguracja schematów, która dla każdego schematu JPK obowiązującego firmę, w kontekście odpowiednich okresów rozliczeniowych pozwala zarejestrować jedno lub wiele źródeł, z których mają być pobierane dane;
    Opis znajduje się w dokumentacji programu.
     
  • Kreator „Pobierz i wyślij” dla pojedynczej firmy został dostosowany do działania zgodnie ze zdefiniowaną Konfiguracją schematów;
   Opis znajduje się w dokumentacji programu.
    
  • Scalanie danych – zmodyfikowane zostały procedury scalania, tak aby zapisane w programie dzienniki w kontekście różnych źródeł, widoczne były w jednym rejestrze firmy;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *