Lista zmian i nowości

 • Automatyczne naliczanie kosztów uzyskania przychodów: kosztów eksploatacji, rat najmu / dzierżawy / leasingu oraz ubezpieczeń samochodów

  W tym celu, w programie zmodernizowano lub dodano:
  • Automaty VAT – w automatach VAT zakupu dodane zostały trzy nowe kwoty:
   • KUP – kwota kosztów uzyskania przychodów w operacjach, w których tworzone są dwa zapisy w rejestrze VAT;
   • nKup – kwota kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu;
   • VAT do odliczenia – kwota podatku naliczonego do odliczenia;
  • Kartoteka Pojazdy samochodowe – w programie dodana została nowa kartoteka przeznaczona do zapisywania informacji o samochodach wymagane do automatycznego naliczania powyżej wymienionych kosztów samochodów oraz na potrzeby dodanej w programie deklaracji VAT-26.
  • Formatka dodawania / edycji pozycji VAT – na formatce dodana została nowa zakładka 5) KUP z kalkulatorem naliczania kosztów samochodów;
 • Okna przeglądarek deklaracji podatkowych – w programie zmieniony został układ okien przeglądarek deklaracji podatkowych;
 • CIT-8 wzór 26 – dodany został nowy wzór deklaracji CIT-8.
 • Ulga na złe długi:
  • Zgodnie z nowelizacją art. 89a oraz 89b ustawy o VAT zmieniona została ilość dni upływu terminu płatności. Od 1 stycznia 2019 wynosi ona 90 dni.
  • Zoptymalizowano działanie modułu w celu przyśpieszenia jego działania;
 • Deklaracja VAT-26 – do programu dodano nową deklarację VAT-26 – Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej wzór 1;
 • Ręczne dekretowanie dokumentu – w programie dodano podpowiadanie kwot wynikających z zarejestrowanych w dokumencie pozycji VAT w trakcie ręcznego dekretowania;
 • Automatyczne zapisywanie deklaracji w e-Deklaracjach – zmieniony został tryb tworzenia e-Deklaracji. Obecnie może zostać utworzona w momencie zapisywania naliczonej deklaracji lub w dowolnym innym momencie;
 • E-Sprawozdania finansowe – dodano możliwość zapisywania roboczej wersji e-Sprawozdania finansowego, tzn.sprawozdania, które nie przeszło walidacji; 
 • Wydruk „Potwierdzenie salda” – wariant BUDŻET – zmodyfikowano pole „Nadawca” na odcinku B wydruku, obecnie drukowana jest nazwa jednostki nadrzędnej oraz firmy;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.