Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązywać będą nowe matryce stawek podatkowych dla wybranych grup produktowych.

Niektóre produkty będą miały stawki obniżone, niektóre podwyższone. Ogólnym celem jest ustandaryzowanie stawek dla podobnych grup produktowych.

Dla przykładu książki i praca występowały w różnych stawkach obecnie ma być lepiej…

Jak zatem użytkownicy systemu WAPRO Mag mogą się przygotować do tego procesu i dlaczego jest to ważne?

Zmiana wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r., jest to środa czyli w połowie tygodnia następuje zmiana stawek, często w grupach dotyczących towarów szybko zbywalnych.

Przy takich zmianach zazwyczaj niema wolnego czasu na spokojne przeprowadzenie tej operacji jak np. weekend, podczas którego można się do tego dobrze przygotować i wszystko sprawdzić.

Archiwum bazy

Pamiętaj, zawsze warto przed jakimikolwiek grupowymi zmianami wykonać archiwum bazy danych. Przypominamy, że poza wariantem START istnieje możliwość odtworzenia tego archiwum pod inną nazwą na tym samym serwerze, dzięki czemu równolegle można pracować na tych bazach i weryfikować na bieżąco czy coś wymaga korekty.

Archiwum pozwala nam po pierwsze sprawdzenie jak coś było ustawione a po drugie eliminuje problemy podczas konieczności wydrukowania duplikatów dokumentów

Grupowe operacje zmiany

Program WAPRO Mag posiada w wielu miejscach grupowe operacje dodatkowe, które umożliwiają zmiany atrybutów dla zaznaczonych elementów. Jedną z nich jest grupowa zmiana cen (Operacje | Grupowa zmiana cen). Operacja pozwala na grupową zmianę stawki VAT dla zaznaczonych towarów lub przypisać kod CN.

Pamiętaj!

W zależności co wybierzesz w sekcji Przelicz ceny algorytmem Netto/Brutto, system pozostawi jedną cenę niezmienioną a druga wyliczy względem nowej stawki VAT.

Jeśli wybierzesz Netto to brutto pozostanie niezmienione a zmieni się cena netto

Jeśli wybierzesz Brutto to netto pozostanie niezmienione a zmieni się cena brutto

Analogicznie będąc w dokumencie można wykonać zmianę stawek VAT dla pozycji dokumentu (nie powoduje to przepisanie nowych stawek do kartoteki asortymentowej). Operacja nazywa się tak samo i działa na tej samej zasadzie.

Listy zaznaczonych artykułów

Jeśli użytkownik ma dużo pozycji asortymentowych w kartotece to może przygotować się wcześniej do tej operacji poprzez stworzenie list zaznaczonych artykułów a następnie po zakończeniu pracy z ostatnim dniem marca wykorzystać je do grupowej zmiany.

W tym celu wystarczy w kartotece asortymentowej użyć filtrów do znalezienia interesujących nas pozycji, następnie zaznaczyć je na liście i wybraniu operacji dodatkowej Listy zaznaczonych artykułów. W oknie listy należy wybrać Dodaj i wprowadzić nazwę oraz ew. opis do danej listy.

Jeśli listy przygotowuje np. kierownik a zmianę ma wykonać inny użytkownik systemu na innej zmianie należy przypisać go do listy w zakładce Przypisaniu użytkownicy.

Aby wykonać zmianę należy połączyć wykorzystanie zapisanej listy z operacją grupowej zmiany ceny. W tym celu wywołaj ponownie Operacje | Listy zaznaczonych artykułów, lista artykułów zostanie odfiltrowania do tych zapisanych na wybranej liście oraz system zapamięta zaznaczenie. Teraz możesz wywołać ponownie grupową zmianę ceny i zmienić stawki lub przypisać kody CN.

Zapisane filtry użytkownika

Jeśli nie chcesz korzystać z list możesz skorzystać z zapisanych filtrów użytkownika. Operacja jest analogiczna jak w pkt 3, w pierwszej kolejności filtrujesz towary i w oknie filtrów korzystasz z ikonki Dodaj filtr. Wprowadź nazwę filtru i ew. przypisz innych użytkowników jeśli chcesz im udostępnić listę gotową do przetworzenia.

Aby wykonać zmianę wystarczy wybrać filtr z listy rozwijanych filtrów a następnie po zaznaczeniu towarów wybrać ponownie operację grupowej zmiany ceny.

Import/eksport do/z excela

Jeśli chcesz może wykonać eksport kartoteki do excela przez operację dodatkową import/eksport artykułów z pliku CSV, możesz wykonać modyfikację zawartości bezpośrednio w excelu a następnie wykonać ponowny import towarów w celu zaktualizowania zapisów w kartotece. Po ponownym imporcie ceny ulegną modyfikacji oraz zmienią się inne parametry zaktualizowane w pliku.

W przypadku kiedy artykuły podlegają synchronizacji pomiędzy magazynami po imporcie w jednym magazynie nastąpi synchronizacja wg wyróżnika synchronizacji na pozostałych magazynach.

Jak widzisz odpowiednie przygotowanie wcześniej środowiska pracy pozwala dosyć sprawnie wykonać modyfikacje z dnia na dzień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *