Jeśli odpowiedziałeś sobie na zestaw pytań przedstawionych w poprzedniej części cyklu dot. planowania infrastruktury to czas na uszczegółowienie poszczególnych jej aspektów. Najważniejsza kwestia to dobór…